070-246 88 41 hans@heprocess.se
Välj en sida

Projektledning

Vi fokuserar på ökad tillgänglighet och minskade kostnader. Vi effektiviserar ert arbetssätt genom systematisering och ständiga förbättringar som bygger på företagets värderingar.

Ledningsstöd

Att leda ett företag kan vara påfrestande och krävande. Vi stöttar Er organisation och processer på såväl taktisk som övergripande strategisk nivå.

Processtyrning

Om tillverkningsprocessen inte fungerar optimalt så blir kvaliteten lidande och kostnaden drar iväg. Vi slimmar processen från början till slut för optimalt flöde och minskad tillverkningskostnad.

Projektledning

Att leda projekt kan vara utmanande och krävande. Vi har lång och gedigen erfarenhet av projektledning inom processindustrin. Vi stöttar och leder era projekt säkert i hamn.

Ledningsstöd

Att vara ledare kan vara både roligt och krävande. Ibland kan det vara ensamt i ledarrollen. Vi stöttar och coachar personer i ledande positioner.

Processtyrning

Med hjälp av en uppsättning av verktyg och metoder i kombination med stor erfarenhet förbättrar vi era processer så att ni kan producera mer med mindre resurser.

Jag heter Hans Eriksson och är ägare av Hans Eriksson Process Consulting AB. Jag är certifierad projektledare och har lång erfarenhet av projekt- och produktionsledning inom processindustrin. Följande är några av mina specialistområden:

  • Projektledning
  • Processtyrning
  • Organisationsutveckling
  • Grupp- och individcoachning
  • Tekniska investeringar
  • Produktionsoptimering
  • Ledningsstöd
  • Arbetsplatsutformning och arbetsmiljö
  • Energieffektivisering

I mitt arbete sätter jag stor vikt vid ökad tillgänglighet och minskade kostnader. Ett strukturerat arbetssätt för daglig styrning och ständiga förbättringar borgar för ett gott resultat.

Ett större engagemang och ägarskap bland medarbetare kring den dagliga styrningen skapar en effektiv och trivsam arbetsplats.

Vi använder och omsätter företagets värderingar till en väl avvägd plan för att föra ert företag säkert till målet.

KONTAKTA OSS

Hans Eriksson Process Consulting AB

Mickelsvägen 4 A

824 34 Hudiksvall

Tel: 070 – 246 88 41